Trygghetslarm och trygghetskamera

Det senaste och fortfarande pågående projektet handlar om trygghetslarm samt hur en trygghetskamera inom vård och omsorg bidrar till högre säkerhet för de äldre.

Ett riktigt spännande uppdrag som vi tagit på största allvar då det handlar om hemsidor som ska dra till sig besökare som är i behov av säkerhetslösningar. Målet med projektet är att på ett enkelt och tydligt sätt förklara för läsaren vad en trygghetskamera är för något och hur den hjälper både vårdtagaren och vårdgivaren. Lika så trygghetslarm. Vad är ett trygghetslarm, hur ser ett trygghetslarm ut och var skaffar de absolut bästa trygghetslarmen på marknaden.

 

Vad är ett trygghetslarm?

Ett tryggheslarm är ett larm som antingen kan bäras av en person på armen, bäras i fickan eller runt halsen. Det är en livlina mellan en person och ett larmcentral. Om personen känner sig dålig eller av någon anledning behöver hjälp kan den trycka på ett larmknapp för att kalla på hjälp.

Vad är en trygghetskamera?

En trygghetskamera är en vanlig webbkamera som finns kopplad hos vårdtagaren. Placering av trygghetskameran är av stor vikt. Den behöver installeras på en sådan plats som garanterar att vårdtagaren syns väl i kameran på förutbestämda tider på dygned.

Vårdgivaren behöver medgivande från antingen anhöriga eller kommunen för att sätta upp en sådan lösning för daglig tillsyn eller natt tillsyn.